BHP oraz Elementy Ergonomii

Wydawnictwa BHP

Cena:41.20

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ ELEMENTY ERGONOMII - wersja elektroniczna na CD

Autor: Władysław Delmanowicz

 

Oferowany produkt to podręcznik w pytaniach i odpowiedziach dla:

  • pracodawców
  • osób kierujących pracownikami
  • pracowników służby bhp

 

W świetle Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, każdy pracodawca oraz pozostali pracownicy są obowiązani odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy według ramowych programów szkolenia określonych przez Ministra Gospodarki i Pracy. Pracodawcy i pracownicy zatrudnieni w różnych zakładach pracy powinni opanować podstawowe wiadomości z szeregu odległych od siebie dziedzin.

Uczestnicząc w szkoleniach stacjonarnych, a przede wszystkim realizując program szkolenia w ramach samokształcenia zarówno pracodawcy jak i osoby kierujące pracownikami czy też pracownicy inżynieryjno- techniczni oraz służba bhp napotykali na trudności z wyszukaniem odpowiedniej pozycji literatury, bądź musieli przewertować szereg publikacji, aby znaleźć odpowiednie informacje na ten temat.
Niniejsze opracowanie ujmujące kompleksowo wszystkie zagadnienia zgodnie z tematyką programu szkolenia umożliwi zainteresowanym przygotowanie się do egzaminu sprawdzającego po przeprowadzanych w różnych formach szkoleniach.

Jest to praktycznie pierwsza tego typu publikacja, która może być wykorzystana do szkoleń w formie samokształcenia.
W treści opracowania zwrócono uwagę przede wszystkim na te zagadnienia,  z którymi najwięcej trudności w przyswojeniu mieli uczestnicy szkoleń bhp.
Dobór i układ materiału zawartego w niniejszym opracowaniu dokonany został w taki sposób, aby podręcznik był przydatny również w działalności zawodowej pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp, społecznych inspektorów pracy i innych osób zainteresowanych bezpieczną organizacją warunków pracy.