BHP w szkole - poradnik dyrektora szkoły

Wydawnictwa BHP

Cena:28.85

BHP W SZKOLE - wersja elektroniczna na CD

Nowe, dostosowane dla potrzeb dyrektorów szkół, personelu pedagogicznego i służb bhp - według aktualnego stanu prawnego wydanie poradnika w wersji elektronicznej na CD.

Autorami są: Władysław Delmanowicz i Przemysław Delamanowicz.

 

Wydanie to oparte jest na aktualnych normach prawnych i zawiera tematykę dotyczącą:

  • obowiązków dyrektora szkoły, osób kierujących pracownikami, nauczycieli i pracowników;
  • zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie wycieczek szkolnych;
  • zasad ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz uczniów;
  • zasad bhp w salach lekcyjnych, pracowniach i laboratoriach oraz zajęciach z wychowania fizycznego;
  • aktualnej treści znowelizowanej ustawy o systemie oświaty oraz karty nauczyciela;
  • innych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach, łącznie z odpowiedzialnością za naruszanie przepisów bhp oraz prawnej ochrony pracy.

 

UWAGA!
Tematyka zawarta w tym opracowaniu może być wykorzystywana do szkolenia z zakresu bhp nauczycieli i innych pracowników szkoły.