Zakładowa księga zaleceń i uwag

Wydawnictwa BHP

Cena:25.75

Zakładowa księga zaleceń i uwag Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Zakład pracy jest zobowiązany założyć taką księgę oraz oddziałowe (wydziałowe) księgi uwag, przeznaczone do zapisów społecznych inspektorów pracy.

Księgi przechowuje się w miejscu ustalonym przez kierownika zakładu pracy oraz udostępnia do wglądu zakładowym organizacjom związkowym, organom samorządu załogi, organom Państwowej Inspekcji Pracy oraz innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy.

Zapisy w księgach mają moc dokumentów urzędowych w postępowaniu przed organami państwowymi.