Rejestr wypadków przy pracy

Wydawnictwa BHP

Cena:20.60

Rejestr wypadków przy pracy zgodny z najnowszym obowiązującym prawem.

Pracodawca prowadzi - na podstawie sporządzonych i zatwierdzonych protokołów powypadkowych - rejestr wypadków przy pracy. Do rejestru wprowadza się następujące dane:

  • imię i nazwisko poszkodowanego,
  • miejsce i datę wypadku,
  • informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,
  • datę sporządzenia protokołu powypadkowego,
  • stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
  • krótki opis okoliczności wypadku,
  • datę przekazania wniosku do ZUS,
  • inne okoliczności, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe.