Apteczka pierwszej pomocy w wypadku zatrucia środkami ochrony roślin

Artykuły pierwszej pomocy

Cena:250.00

Apteczka pierwszej pomocy w zatruciach środkami ochrony roślin

- zgodna z obowiązującymi przepisami prawa na 2014 rok.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 roku pracownika wykonującego pracę poza zakładem pracy zaopatruje się w apteczkę zawierającą środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją ich stosowania.

Zgodnie z § 8.1 pkt. 6 wyżej wymienionego rozporządzenia, magazyny wyposaża się w apteczki zawierające środki do udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia środkami ochrony roślin lub nawozami.